Sản phẩm

 • Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM125ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM100ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 27.300Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM80ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 27.300Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM 71ZM-S

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • Điều hòa tủ đừng LG, 1 chiều lạnh công suất 93.000Btu/h

  Mã sản phẩm: LP-C1008FAO

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  65.500.000 đ

  Điều hòa tủ đừng LG, 1 chiều lạnh công suất 93.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 75.000Btu/h

  Mã sản phẩm: LP-C808FAO

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  56.800.000 đ

  Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 75.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 48.000Btu/h

  Mã sản phẩm: VP-C508TAO

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  37.500.000 đ

  Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 48.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HPC 286SLAO

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  25.600.000 đ

  Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HPC-246SLAO

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  21.800.000 đ

  Điều hòa tủ đứng LG, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 48.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HT-C488DLA1

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  34.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 48.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 36.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HT-C368HLA1

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  299.000.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 36.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HT-C246HLA1

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  22.800.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HT-C186HLA1

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  19.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette LG, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống lọc khí PLASMA (đặt hàng)

   Hai cảm biến nhiệt độ trong phòng (trên thân dàn lạnh và trên remote)

   Điều khiển nhóm

   Chiều dài đường ống và chênh lệch độ cao vượt trội

   Lắp đặt nhanh, dễ dàng

   Thiết bị điều khiển từ xa không dây (đặt hàng)

   Chức năng tự khởi động lại / Chức năng làm lạnh nhanh

 • Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 45.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CS/CS-C45FFH

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  38.000.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 45.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế thanh lịch sang trọng phù hợp cho các phòng khách, nhà hàng và văn phòng làm việc

   Thân thiện môi trường đảm bảo không gian sống của bạn trong lành sảng khoái

   Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa

   Tương thích với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

   Tuổi thọ cao, tiêu thụ điện năng ít

 • Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CU/CS-C28FFH

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế thanh lịch sang trọng phù hợp cho các phòng khách, nhà hàng và văn phòng làm việc

   Thân thiện môi trường đảm bảo không gian sống của bạn trong lành sảng khoái

   Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa

   Tương thích với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

   Tuổi thọ cao, tiêu thụ điện năng ít

 • Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CU/CS-C18FFH

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  20.000.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế thanh lịch sang trọng phù hợp cho các phòng khách, nhà hàng và văn phòng làm việc

   Thân thiện môi trường đảm bảo không gian sống của bạn trong lành sảng khoái

   Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa

   Tương thích với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

   Tuổi thọ cao, tiêu thụ điện năng ít

 • Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 50.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CS-D50DB4H5/CU-D50DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 50.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 43.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CS-D43DB4H5/CU-D43DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 43.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 34.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CS-D34DB4H5/CU-D34DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 34.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CU/CS-PC28DB4H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, 1 chiều lạnh công suất 28.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

    1    2   3   4   5