LG

 • 1481255248vrf lg.jpg

  Điều hòa trung tâm LG

  Mã sản phẩm: Multi V V

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa trung tâm LG

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa trung tâm LG VRF LG có nhiều đặc tính nổi trội

   - Máy nén hiệu suất cao

   - Thiết kế linh hoạt

   - Vận hành trong nhiều điều kiện môi trường

   - Đảm bảo tình mỹ thuật, kỹ thuật

   - Tương thích với các phần mềm quản lý nhà hiện đại

    1