Điều hòa treo tường

 • 1483694725FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 24.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FTXS71GVMV/RXS71GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  36.800.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 24.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTXS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483694631FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FTXS60GVMV/RXS60GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  32.600.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTXS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483694535FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FTXS50GVMV/RXS50GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  23.400.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTXS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483694329FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 12.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FTXS35GVMV/RXS35GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  15.050.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 12.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTXS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483694207FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 9.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh,

  Mã sản phẩm: FTXS25GVMV/RXS25GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  12.800.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 9.000Btu/h, loại Inverter, 2 chiều nóng lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTXS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483692279FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 24.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Mã sản phẩm: FTKS71GVMV/RKS71GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  31.900.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 24.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTKS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483692176FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Mã sản phẩm: FTKS60GVMV/RKS60GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.300.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTKS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483692091FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Mã sản phẩm: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  20.200.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTKS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483691986FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 12.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Mã sản phẩm: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  13.050.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 12.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTKS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483691867FTKS1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 9.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas R

  Mã sản phẩm: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  11.070.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin, công suất 9.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh, Gas R

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm FTKS mang lại sự thoải mái tuyệt đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế.

   Nhờ vào công nghệ inveter, dòng sản phẩm này đem đến sự tiện nghi, sảng khoái đồng thời gia tăng tiết kiệm điện năng. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn với chi phí điện năng thấp hơn.

 • 1483580991FTNE1.jpg

  Điều hòa treo tường Daikin công suất 21.500Btu/h, loại tiêu chuẩn gas R410A

  Mã sản phẩm: FTNE60MV1V/RNE60MV1V

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  20.500.000 đ

  Điều hòa treo tường Daikin công suất 21.500Btu/h, loại tiêu chuẩn gas R410A

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểm soát lưu lượng gió tinh tế của Daikin với độ ồn thấp mang đến cho bạn không gian tĩnh lặng và thoải mái.

   Với thiết kế hợp thời trang, chiếc máy điều hòa nhỏ gọn này mang nét tinh tế đến mọi nơi trong nhà bạn.

   Tiết kiệm điện năng

   Điều khiển luồng gió thông minh

   Dãy sản phẩm đa dạng với dãy công suất từ 2.0 đến 6.0 kW

 • 1482310652dieu hoa treo tuong mitsubishi electric3.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.500Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Mã sản phẩm: GH24VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.500Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa không khí treo tường Inverter, sản phẩm này sử dụng công nghệ biến tần Inverter kết hợp PAM control có thể điều chỉnh tốc độ quay của máy nén giúp thay đổi công suất để điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn, giúp máy điều hoà không khí hiệu quả hơn, êm hơn và giảm chi phí tiêu thụ năng lượng. 


    

      

 • 1482310170dieu hoa treo tuong mitsubishi electric3.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Mã sản phẩm: GH18VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa không khí treo tường Inverter, sản phẩm này sử dụng công nghệ biến tần Inverter kết hợp PAM control có thể điều chỉnh tốc độ quay của máy nén giúp thay đổi công suất để điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn, giúp máy điều hoà không khí hiệu quả hơn, êm hơn và giảm chi phí tiêu thụ năng lượng. 

 • 1482310024dieu hoa treo tuong mitsubishi electric3.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Mã sản phẩm: GH13VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại I

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa không khí treo tường Inverter, sản phẩm này sử dụng công nghệ biến tần Inverter kết hợp PAM control có thể điều chỉnh tốc độ quay của máy nén giúp thay đổi công suất để điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn, giúp máy điều hoà không khí hiệu quả hơn, êm hơn và giảm chi phí tiêu thụ năng lượng. 

 • 1482309929dieu hoa treo tuong mitsubishi electric3.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại In

  Mã sản phẩm: GH10VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh, loại In

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa không khí treo tường Inverter, sản phẩm này sử dụng công nghệ biến tần Inverter kết hợp PAM control có thể điều chỉnh tốc độ quay của máy nén giúp thay đổi công suất để điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn, giúp máy điều hoà không khí hiệu quả hơn, êm hơn và giảm chi phí tiêu thụ năng lượng. 

 • 1482307463dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Mã sản phẩm: HM60VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Thông tin sản phẩm

  • Chất lượng không khí đảm bảo với màng lọc Nano Plantinum có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi 

   Sản phẩm điều hòa treo tường  thế hệ mới của M itsubishi sử dụng gas R410A nằm trong dòng sản phẩm sang trọng MS-HM series của Mitsubishi Electric được trang bị tính năng thổi rộng và xa đến tận mọi góc phòng.

   Với thiết kế sang trọng hiện đại, sản phẩm MS-HM series của Mitsubishi Electric sẽ là lựa chọn đúng đắn cho mọi không gian phòng

 • 1482307402dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Mã sản phẩm:

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Thông tin sản phẩm

  • Chất lượng không khí đảm bảo với màng lọc Nano Plantinum có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi 

   Sản phẩm điều hòa treo tường  thế hệ mới của M itsubishi sử dụng gas R410A nằm trong dòng sản phẩm sang trọng MS-HM series của Mitsubishi Electric được trang bị tính năng thổi rộng và xa đến tận mọi góc phòng.

   Với thiết kế sang trọng hiện đại, sản phẩm MS-HM series của Mitsubishi Electric sẽ là lựa chọn đúng đắn cho mọi không gian phòng

 • 1482307345dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Mã sản phẩm: HM35VA

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh, gas R410

  Thông tin sản phẩm

  • Chất lượng không khí đảm bảo với màng lọc Nano Plantinum có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi 

   Sản phẩm điều hòa treo tường  thế hệ mới của M itsubishi sử dụng gas R410A nằm trong dòng sản phẩm sang trọng MS-HM series của Mitsubishi Electric được trang bị tính năng thổi rộng và xa đến tận mọi góc phòng.

   Với thiết kế sang trọng hiện đại, sản phẩm MS-HM series của Mitsubishi Electric sẽ là lựa chọn đúng đắn cho mọi không gian phòng

 • 1482307274dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh gas R410A

  Mã sản phẩm: MS-HM25VA

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh gas R410A

  Thông tin sản phẩm

  • Chất lượng không khí đảm bảo với màng lọc Nano Plantinum có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi 

   Sản phẩm điều hòa treo tường  thế hệ mới của M itsubishi sử dụng gas R410A nằm trong dòng sản phẩm sang trọng MS-HM series của Mitsubishi Electric được trang bị tính năng thổi rộng và xa đến tận mọi góc phòng.

   Với thiết kế sang trọng hiện đại, sản phẩm MS-HM series của Mitsubishi Electric sẽ là lựa chọn đúng đắn cho mọi không gian phòng

 • 1482306486dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: HL60VC

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 22.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric là sản phẩm với các tính năng tiện ích tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng,có hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể cùng với hệ thống màng lọc Nano Platinum làm sạch không khó hiệu quả vượt trội. 

   Điều hòa Mitsubishi Electric có một số tính năng nổi trội như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Làm lạnh nhanh và bền bỉ

 • 1482306387dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: HL50VC

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  14.500.000 đ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric là sản phẩm với các tính năng tiện ích tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng,có hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể cùng với hệ thống màng lọc Nano Platinum làm sạch không khó hiệu quả vượt trội. 

   Điều hòa Mitsubishi Electric có một số tính năng nổi trội như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Làm lạnh nhanh và bền bỉ

 • 1482306269dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: HL35VC

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  9.050.000 đ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 12.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric là sản phẩm với các tính năng tiện ích tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng,có hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể cùng với hệ thống màng lọc Nano Platinum làm sạch không khó hiệu quả vượt trội. 

   Điều hòa Mitsubishi Electric có một số tính năng nổi trội như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Làm lạnh nhanh và bền bỉ

 • 1482303880dieu hoa treo tuong mitsubishi electric1.jpg

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: HL25VC

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  7.150.000 đ

  Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric, công suất 9.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric là sản phẩm với các tính năng tiện ích tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng,có hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể cùng với hệ thống màng lọc Nano Platinum làm sạch không khó hiệu quả vượt trội. 

   Điều hòa Mitsubishi Electric có một số tính năng nổi trội như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Làm lạnh nhanh và bền bỉ

 • 1482292132dieu hoa treo tuong lg10.jpg

  Điều hòa treo tường LG loại Inverter, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: B24ENB

  Bảo hành: 02 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  25.500.000 đ

  Điều hòa treo tường LG loại Inverter, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa không khí kiểu treo tường LG mới được trang bị công nghệ Inverter với các đặc điểm nổi bật như sau :

   - Công nghệ Inverter tiên tiến giúp tiết kiệm điện năng

   - Tự động làm sạch

   - Chế độ làm lạnh nhanh, dễ dàng lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng

   - Thiết kế sang trọng, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

    1    2   3