Điều hòa thương mại

 • 1499741244am tran noi ong gio Panasonic2.jpg

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 50.000Btu/h

  Mã sản phẩm: D50DD2H5/CU-D50DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  43.000.000 đ

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 50.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1499740997am tran noi ong gio Panasonic2.jpg

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 43.000Btu/h

  Mã sản phẩm: D43DBH8/CS-D43DD2H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  37.500.000 đ

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 43.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1499740979am tran noi ong gio Panasonic2.jpg

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 34.000Btu/h

  Mã sản phẩm: D34DBH8/CS-D34DD2H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  34.600.000 đ

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 34.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1499740488am tran noi ong gio Panasonic1.jpg

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 28.000Btu/h

  Mã sản phẩm: D28DBH5/CS-D28DD2H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.700.000 đ

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 28.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1499739805am tran noi ong gio Panasonic1.jpg

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: CU-D24DBH5/CS-D24DD2H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  25.900.000 đ

  Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic, 1 chiều lạnh, công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1499739093tu dung lg4.jpg

  Điều hòa tủ đừng LG, 2 chiều nóng lạnh, công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: HP-H246SLA0

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  22.500.000 đ

  Điều hòa tủ đừng LG, 2 chiều nóng lạnh, công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1483513855ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  36.600.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513743ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ42MV1/RNQ42MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  33.600.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513634ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ36MV1/RNQ36MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  30.670.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513535ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ30MV1/RNQ30MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  26.870.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513404ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ26MV1/RNQ26MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  26.870.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513168ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ21MV1/RNQ21MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  23.600.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1483513036ap tran daikin1.jpg

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FHNQ18MV1/RNQ18MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  19.500.000 đ

  Điều hòa áp trần Daikin, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa áp trần thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Loại máy áp trần này có một số ưu điểm như sau :

   - Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái, dễ dàng bảo dưỡng

   - Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến.

 • 1482899511tu dung mitsubishi heavy1.jpg

  Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDF125CR-S5/FDC125CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  39.500.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Tủ đứng Mitsubishi Heavy với thiết kế hiện đại phù hợp cho các không gian phòng khách, phòng bếp, nhà hàng, hoặc văn phòng làm việc, sản phẩm này có một số đặt tính như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Lưu lượng gió trải đều khắp không gian

   - Lắp đặt dễ dàng, thuận tiện

   - Tuổi thọ cao, bảo trì bảo dưỡng tiện lợi

 • 1482899390tu dung mitsubishi heavy1.jpg

  Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDF71CR-S5/FDC71CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  29.800.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Tủ đứng Mitsubishi Heavy với thiết kế hiện đại phù hợp cho các không gian phòng khách, phòng bếp, nhà hàng, hoặc văn phòng làm việc, sản phẩm này có một số đặt tính như sau :

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Lưu lượng gió trải đều khắp không gian

   - Lắp đặt dễ dàng, thuận tiện

   - Tuổi thọ cao, bảo trì bảo dưỡng tiện lợi

 • 1482897032am tran cassette mitsubishi heavy2.png

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  41.050.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm âm trần Cassette 4 hướng thổi của Mitsubishi Heavy đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, sản phẩm này có một số tính năng như sau : 

   - Thiết kế hiện đại phù hợp mọi không gian kiến trúc

   - Vận hành thuận tiện, bảo dưỡng lắp đặt dễ dàng

   - Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao

   - Tương thích với các phầm mềm quản lý hiện đại

 • 1482896936am tran cassette mitsubishi heavy2.png

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  37.750.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm âm trần Cassette 4 hướng thổi của Mitsubishi Heavy đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, sản phẩm này có một số tính năng như sau : 

   - Thiết kế hiện đại phù hợp mọi không gian kiến trúc

   - Vận hành thuận tiện, bảo dưỡng lắp đặt dễ dàng

   - Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao

   - Tương thích với các phầm mềm quản lý hiện đại

 • 1482896516am tran cassette mitsubishi heavy2.png

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDT71CR-S5/FDC71CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  29.650.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm âm trần Cassette 4 hướng thổi của Mitsubishi Heavy ra đời nhằm đáp ứng như cầu ngày càng cao của khách hàng, sản phẩm này có một số ưu điểm như sau : 

   - Tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái

   - Thiết kế hiện đại phù hợp mọi không gian kiến trúc

   - Dễ dàng lắp đặt, thuận lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

   - Thích hợp với các phần mềm quản lý Smart Home

 • 1482896413am tran cassette mitsubishi heavy2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 17.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDT50CR-S5/FDC50CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  24.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy, công suất 17.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Dòng sản phẩm âm trần Cassette 4 hướng thổi của Mitsubishi Heavy đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, sản phẩm này có một số tính năng như sau : 

   - Thiết kế hiện đại phù hợp mọi không gian kiến trúc

   - Vận hành thuận tiện, bảo dưỡng lắp đặt dễ dàng

   - Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao

   - Tương thích với các phầm mềm quản lý hiện đại

 • 1482890884am tran noi ong gio mitsubishi haevy1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạn

  Mã sản phẩm: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạn

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Haevy được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Haevy tại Nhật bản, sản phẩm mang đến luồng không khí mát mẻ, trong lành trong những ngày hè nóng nực, sản phẩm này có một số ưu điểm như sau : 

   - Độ ồn thấp, giúp cho không gian sống và làm việc yên tĩnh

   - Tiết kiệm năng lượng

   - Dễ dàng lắp đặt, thuận lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482890816am tran noi ong gio mitsubishi haevy1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Haevy được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Haevy tại Nhật bản, sản phẩm mang đến luồng không khí mát mẻ, trong lành trong những ngày hè nóng nực, sản phẩm này có một số ưu điểm như sau : 

   - Độ ồn thấp, giúp cho không gian sống và làm việc yên tĩnh

   - Tiết kiệm năng lượng

   - Dễ dàng lắp đặt, thuận lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482890698am tran noi ong gio mitsubishi haevy1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Haevy được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Haevy tại Nhật bản, sản phẩm mang đến luồng không khí mát mẻ, trong lành trong những ngày hè nóng nực, sản phẩm này có một số ưu điểm như sau : 

   - Độ ồn thấp, giúp cho không gian sống và làm việc yên tĩnh

   - Tiết kiệm năng lượng

   - Dễ dàng lắp đặt, thuận lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482719379am tran noi ong gio mitsubishi haevy1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 17.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy, công suất 17.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Haevy được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Haevy tại Nhật bản, sản phẩm mang đến luồng không khí mát mẻ, trong lành trong những ngày hè nóng nực, sản phẩm này có một số ưu điểm như sau : 

   - Độ ồn thấp, giúp cho không gian sống và làm việc yên tĩnh

   - Tiết kiệm năng lượng

   - Dễ dàng lắp đặt, thuận lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482479615tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/ RZQ140HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  66.600.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

    1    2   3   4   5