Điều hòa Multi

 • 1481278238multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 42.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-6C120VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 42.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481278165multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 34.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-5C100VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 34.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481278086multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 27.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-4C80VA

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 27.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277943multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-4C71VA

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277874multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 21.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-3C68VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 21.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277736multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 16.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: MXZ-2C52VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 16.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277591multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 30.500Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: MXY-4A38VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 30.500Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277472multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.400Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: MXY-4A28VA

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.400Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277377multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.400Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: MXY-3A28VA

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 24.400Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481277225multi mitsubishi electric6.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 17.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: MXY-2E20VA

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Electric, công suất 17.100Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Mitsubishi Electric cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa multi vào năm 2015, với thương hiệu đã được khẳng định, dòng điều hòa multi Mitsubishi Electric có một số ưu điểm sau :

   - Tiết kiệm diện tích : 01 dàn nóng có thể kết nối với 6 mặt lạnh

   - Hiệu quả trong việc lắp đặt và sử dụng

   - Độ ồn thấp

   - Chủng loại mặt lạnh đa dạng, phù hợp cho mọi không gian

 • 1481344643multi mitsubi heavy2.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM125ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 42.700Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • 1481344667multi mitsubi heavy2.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM100ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 34.100Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • 1481344686multi mitsubi heavy2.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 27.300Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM80ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 27.300Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • 1481344710multi mitsubi heavy2.jpg

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: SCM 71ZM-S

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống máy điều hòa Multi Mitsubishi Heavy là hệ thống điều hòa đa kết nối, sử dụng 1 dàn nóng kế hợp với nhiều dàn lạnh có kiểu dáng giống và khác nhau, dải công suất dàn nóng đa dạng, chủng loại dàn lạnh phong phú, rất thuận tiện trong việc bố trí nội thất, không gian sử dụng, ngoài ra với công nghệ inverter, nên việc sử dụng tốn rất ít điện năng.

 • 1492412182multi daikin1.jpg

  Điều hòa multi inverter Daikin, 1 chiều lạnh công suất 14.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 2MKS40FV1B

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa multi inverter Daikin, 1 chiều lạnh công suất 14.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481535707multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MKS50ESG

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481535766multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 27.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 4MKS80ESG

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 27.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481535788multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MKS71ESG

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481535819multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 27.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MWKS80KV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 27.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1481535853multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 34.100Btu/h

  Mã sản phẩm: 5MKS100LSG

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 1 chiều lạnh công suất 34.100Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1481536011multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MXS52EVMA

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481536037multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 2MXS50FV1B

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

 • 1481536077multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh, công suất 18.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MXS50EVMA

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh, công suất 18.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

 • 1481536104multi daikin5.jpg

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 24.000Btu/h

  Mã sản phẩm: 3MXS68EVMA

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa Multi Daikin, 2 chiều nóng lạnh công suất 24.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Hệ thống điều hòa không khí Multi của Daikin có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm diện tích sửa dụng, phù hợp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà biệt thự, với đa dạng chủng loại dàn lạnh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong thiết kế nội thất. Các dòng sản phẩm của hệ thống điều hòa Multi sử dụng công nghệ Inveter và gas R410 nên rất tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường

    1    2