Daikin

 • 1482479615tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/ RZQ140HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  66.600.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482479499tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 42.700Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/ RZQ125HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  61.300.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 42.700Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482479411tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 34.100Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/ RZQ100HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  56.400.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 34.100Btu/h, loại inverter 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482479270tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 24.200Btu/h, loại inveter 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/ RZQ71LV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  47.700.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 24.200Btu/h, loại inveter 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482479080tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 20.500Btu/h, loại inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ60CVEB/ RZQS60AV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 20.500Btu/h, loại inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482484191tu dung daikin10.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 17.100Btu/h, loại inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ50CVEB/ RZQS50AV1

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 17.100Btu/h, loại inverter, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482468428tu dung daikin8.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/RQ140MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  61.700.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482468354tu dung daikin8.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/RZQ125MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  57.300.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482468252tu dung daikin8.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 36.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/RQ100MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  49.900.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 36.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482468125tu dung daikin8.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 28.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FVQN71AXV1/RQ71CXV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  42.300.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 28.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1479779510tủ dứng Daikin inverter.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/RZR140MYM

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  62.800.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 47.800Btu/h loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1479779402tủ dứng Daikin inverter.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin,công suất 42.700Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/RZR125MYM

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  57.700.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin,công suất 42.700Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1479779269tủ dứng Daikin inverter.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 34.100Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/RZR100MYMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  53.100.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 34.100Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1479779024tủ dứng Daikin inverter.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 24.200Btu/h loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/RZR71MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  43.100.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 24.200Btu/h loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482461884tu dung daikin1.png

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 20.500Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ60CVE/RZR60MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 20.500Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482828068tu dung daikin8.jpg

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 17.100Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVQ50CVE/RZR50MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  Liên hệ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 17.100Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa điều hòa tủ đứng đặt sàn  loại Inverter thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAir có một số ưu điểm như sau :

   - Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Thiết kế thanh mảnh

   - Công nghệ inverter, động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất

   - Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.

 • 1482467278tu dung daikin.png

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 55.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FVRN140AXV1/RR140DGXY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  47.800.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 55.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482467217tu dung daikin.png

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 45.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FVRN125AXV1/RR125DGXY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  38.400.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 45.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482467109tu dung daikin.png

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh,

  Mã sản phẩm: FVRN100AXV1/RR100DGXY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  34.700.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh,

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

 • 1482463097tu dung daikin.png

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 28.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FVRN71AXV1/RR71CXV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.900.000 đ

  Điều hòa tủ đứng Daikin, công suất 28.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Kiểu tủ đứng đặt sàn có một số ưu điểm như sau :

   - Thiết kế thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian.

   - Mặt nạ sáng bóng dễ lau chùi

   - Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn

   - Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện trong bảo trì bảo dưỡng

    1