Daikin

 • 1488526615am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Mã sản phẩm: FBQ140EVE/ RZQ140HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  55.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482389133am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Mã sản phẩm: FBQ125EVE/ RZQ125HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  50.800.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482389053am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Mã sản phẩm: FBQ100EVE/ RZQ100HAY4A

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  46.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388939am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Mã sản phẩm: FBQ71EVE/ RZQ71LV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  39.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388808am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 20.500Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA/ RZQS60AV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  38.400.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 20.500Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inver

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388669am tran noi ong gio daikin14.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inve

  Mã sản phẩm: FBQ50EVE/ RZQS50AV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  31.100.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, loại Inve

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter hai chiều lạnh sưởi có một số ưu điểm như sau : 

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388489am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 47.800Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ140EVE/ RZR140MYM

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  51.300.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 47.800Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388430am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ120EVE/ RZR120MYM

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  43.900.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388287am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ100EVE/ RZR100MYM

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  43.400.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388184am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ71EVE/RZR71MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  34.600.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482388104am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 20.500Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ60EVE/RZR60MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  33.400.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 20.500Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482387989am tran noi ong gio daikin13.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.100Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Mã sản phẩm: FBQ50EVE/RZR50MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  26.150.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.100Btu/h, 1 chiều lạnh, loại Inverter

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter

   - Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482380176am tran noi ong gio daikin6.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Mã sản phẩm: FBQ125EVE/RQ125MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  47.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1482379915am tran noi ong gio daikin6.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RQ100MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  40.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 34.100Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1482379376am tran noi ong gio daikin6.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Mã sản phẩm: FBQ71EVE/ RQ71MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  34.300.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 24.200Btu/h, 2 chiều nóng lạnh, áp suất t

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1482394072am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Mã sản phẩm: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

  Bảo hành:

  Tình trạng: Liên hệ

  40.600.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

 • 1482394042am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Mã sản phẩm: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  36.150.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

 • 1482394027am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Mã sản phẩm: FDMNQ36MV1/RNQ36MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  33.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1482394013am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Mã sản phẩm: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  30.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1488526582am tran noi ong gio.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Mã sản phẩm: FDMNQ26MV1/RNQ26MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  29.300.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất trung b

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

 • 1482393931am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Mã sản phẩm: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.000.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 26.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp này có một số ưu điểm như sau :

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482393911am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Mã sản phẩm: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  24.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp này có một số ưu điểm như sau :

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

 • 1482393963am tran noi ong gio1.jpg

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.700Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Mã sản phẩm: FBDNQ18MV1/RNQ18MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  20.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin, công suất 17.700Btu/h, 1 chiều lạnh, áp suất thấp

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các không gian yên tĩnh tươi đep, phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Máy điều hòa âm trần nối ống gió áp suất tĩnh thấp này có một số ưu điểm như sau :

   - Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng bảo dưỡng

    1