Panasonic

 • 1482918083Cassette Panasonic 2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 50.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CS-D50DB4H5/CU-D50DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  40.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 50.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • 1482918036Cassette Panasonic 2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 43.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CS-D43DB4H5/CU-D43DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  35.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 43.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • 1482918008Cassette Panasonic 2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 34.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CS-D34DB4H5/CU-D34DBH8

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  33.700.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 34.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • 1482917987Cassette Panasonic 2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 28.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CU/CS-PC28DB4H5

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.600.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 28.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • 1482917967Cassette Panasonic 2.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 24.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CU/CS-PC24DB4H

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  22.800.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 24.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

 • 1482909411Cassette Panasonic 1.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

  Bảo hành: 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  19.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Panasonic, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Thiết kế hiện đại, phù hợp với các không gian văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn

   Tiện nghi, đễ dàng trong lắp đặt, bảo trì, sửa chữa

   Vận hành êm ái, ít tiêu hao điện năng.

   Toàn bộ thiết bị bảo hành 01 năm, riêng máy nén bảo hành 07 năm

   Thích hợp với các phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home

    1