Daikin

 • 1482460565am tran cassette Daikin5.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ140AVEA/ RQ140MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  51.800.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 47.800Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette  2 chiều nóng lạnh có một số ưu điểm như sau :

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng lắp đặt, thuân lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482398582am tran cassette Daikin5.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  49.200.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 42.700Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette  2 chiều nóng lạnh có một số ưu điểm như sau :

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

   - Dễ dàng lắp đặt, thuân lợi trong việc bảo trì bảo dưỡng

 • 1482398217am tran cassette Daikin6.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 34.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  48.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 34.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter 2 chiều nóng lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482396666am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 13.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  19.710.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 13.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482395565am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  24.240.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482396158am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.940.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 21.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482396209am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, 1 chiều lạnh công suất 26.000Btu/h

  Mã sản phẩm: FCNQ26MV1/RNQ26MV19

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  31.670.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, 1 chiều lạnh công suất 26.000Btu/h

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482396285am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ30MV1/RNQ30MV19

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  32.790.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 30.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482396347am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ36MV1/RNQ36MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  37.250.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 36.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482396440am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

  Bảo hành: 1 năm

  Tình trạng: Liên hệ

  44.360.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 48.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi là một phát kiến mới của hãng Daikin, với luồng gió đồng nhất 360 độ, loại máy này thuộc dòng sản phẩm Daikin SkyAirlà lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng

   Kiểu đa hướng thổi có một số ưu điểm như sau :

   - Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.

   - Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều

 • 1482397034am tran cassette Daikin5.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ71KVEA/RQ71MV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  35.950.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 24.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

 • 1482397166am tran cassette Daikin5.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 34.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA/RQ100MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  41.500.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 34.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

 • 1482397425am tran cassette Daikin3.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

  Bảo hành: 1 năm

  Tình trạng: Liên hệ

  40.730.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 42.000Btu/h, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

 • 1482397252am tran cassette Daikin5.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 48.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ140KAVEA/RQ140MY1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  57.200.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 48.000Btu/h, 2 chiều nóng lạnh

  Thông tin sản phẩm

 • 1482397493am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại inverter, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  28.200.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000Btu/h, loại inverter, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482397566am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ60KAVEA/R60MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  3.490.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 21.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482397596am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 24.000Btu/hm loại Inverter, 1 chiều lạn

  Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  36.700.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 24.000Btu/hm loại Inverter, 1 chiều lạn

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482397631am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 36.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA/RZR100MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  42.900.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 36.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482397667am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 43.000Btu/h, loại Inverter 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA/RZR125MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  46.700.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 43.000Btu/h, loại Inverter 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482397697am tran cassette Daikin4.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 48.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Mã sản phẩm: FCQ140KAVEA/RZR140MVMV

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  53.460.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 48.000Btu/h, loại Inverter, 1 chiều lạnh

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter một chiều lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482398066am tran cassette Daikin6.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000B, loại Inverter 2 chiều nóng lạn

  Mã sản phẩm: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  32.300.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 18.000B, loại Inverter 2 chiều nóng lạn

  Thông tin sản phẩm

 • 1482398131am tran cassette Daikin6.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều nóng l

  Mã sản phẩm: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  39.800.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin, công suất 21.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều nóng l

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter 2 chiều nóng lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

 • 1482398174am tran cassette Daikin6.jpg

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 24.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều nóng l

  Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

  Bảo hành: 04 năm cho máy nén, 01 năm cho toàn bộ sản phẩm

  Tình trạng: Liên hệ

  40.800.000 đ

  Điều hòa âm trần Cassette Daikin,công suất 24.000Btu/h, loại Inverter 2 chiều nóng l

  Thông tin sản phẩm

  • Máy điều hòa âm trần Casette Inverter 2 chiều nóng lạnh có một số ưu điểm như sau :

   - Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ

   -Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lạnh lùa gây ra.

   - Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm

   - Vận hành êm ái

    1